Søkeord

SEO: Bli funnet på nett ved å bruke riktige søkeord

Å jobbe aktivt med søkeord og optimalisering av innhold på nettsiden blir ofte glemt. Likevel er det et av de viktigste tiltakene du kan gjøre for å øke synlighet i søkemotorer, og samtidig tilfredstille leseren. Språket du bruker veier tungt.

Forstå markedet, men skriv for publikum

Et av de vanligste problemene bedrifter ofte har, er å forstå hvordan verden rundt dem oppfatter dem. Stammespråk, interne ord og forkortelser blir en del av hverdagen, og det reflekteres ofte i språket som brukes på nettsiden. Da står du i fare for å bli dumpet av både Google og brukeren.

Kraften ligger i å forstå hvordan ditt publikum søker etter innhold, tjenester og produkter du tilbyr. For å gjøre dette, bør du gjennomføre en søkeordsanalyse. En slik analyse hjelper deg med å få en oversikt over hva målgruppen din søker etter, og hvilke problemer din nettside og din bedrift kan løse.

Riktig språk og uttrykk er essensielt, men kan bety helt forskjellige ting for ulike målgrupper. Ta for eksempel ordet «krim». Avhengig av hvem du spør, kan det representere årets krimbøker, kriminalstatistikk fra politiet eller en omstridt øy i Ukraina.

Det bør ikke være en målsetting å komme høyt på søkeresultatlistene, om du ikke tilbyr det brukerne er ute etter. Begynn derfor med deg selv og din virksomhet. Hva er dine viktigste tjenester eller produkter?

Hvilket innhold har du på nettsiden din?

La oss ta Dinamo som et eksempel. Vi tilbyr kommunikasjonstjenester og løsninger til norske bedrifter innenfor fire fagområder: Design, Reklame, PR og Digital. Tidligere var mye av innholdet og tjenestene lagt inn under hver av disse avdelingene. En søkeordsanalyse viste imidlertid at brukerne ikke tenkte på avdelinger eller fagområder når de søker etter noe. De søker etter det de faktisk er ute etter.

Vi kan ikke fokusere like mye på alt. Da blir det fort uklart for brukeren.

Vi så på innholdet på nettstedet med nye øyne, og analyserte hvilke sider brukerne besøkte mest. Gjennom denne øvelsen utarbeidet vi hypoteser om hva brukerne er interessert i. Deretter strukturerte vi nettstedet på nytt, med de viktigste tjenesteområdene som innganger for brukerne.

Verktøy for søkeordsanalyse

I arbeidet med omstruktureringen måtte vi spørre oss selv hvilke søkeord og fraser som er relevante for virksomheten. Vi tok et steg tilbake og kartla hva potensielle kunder søker etter for å finne tjenestene våre. I prosessen måtte vi legge fra oss fagspråket som mannen i gata ikke kjenner til eller bruker. I stedet tok vi brukernes ståsted med et enkelt og godt hjelpemiddel: Google autosøk.

Google autosøk viser hva folk oftest søker på.

Det finnes hundrevis av verktøy du kan bruke for å finne søkevolum for de ulike søkeordene. Noen verktøy finner også forslag til relaterte ord og synonymer.

 • Google Analytics og internsøk
 • Google Ads-statistikk
 • Søkeordsplanleggeren
 • Google Søketrender
 • Google Search Console

Her velger vi å trekke frem Google Søketrender. Med denne tjenesten får du både innsikt i hva den norske befolkningen søker mest på akkurat nå, og hva som var populært i fjor. I tillegg får du muligheten til å sammenligne søkeord.

Her er et eksempel på Google Søketrender, og to fraser som settes opp mot hverandre.

Internsøk gjennom Google Analytics

Gjennom internsøket på nettsiden din kan du få innsikt i hva brukerne dine er ute etter. I Google Analytics kan du se akkurat hvilke søkefraser kundene dine bruker.

 1. Gå inn i Analytics-kontoen
 2. Klikk på Atferd
 3. Nettstedssøk
 4. Søketermer

Bruk denne statistikken som utgangspunkt for videre research.

Valg av nøkkelord

Når søkeord og volum er kartlagt, må du velge ut hvilke søkeord en side skal optimaliseres for. Vanligvis velger man ett hovednøkkelord, for eksempel «containerutleie», for én side. Bruk gjerne synonymer og varianter av ordet som støttende søkeord, men ikke glem hvilket søkeord du optimaliserer for.

Hovedsøkeordet du velger bør brukes flere steder på siden:

 • Tittel
 • Url
 • H1 og H2
 • Ingress
 • Brødtekst
 • Bildetekst (alt. tekst)

Bruk de viktigste søkeordene aktivt i all kommunikasjon, her fra forsiden på dinamo.no

Hvem konkurrerer du mot?

Driver du en virksomhet der konkurransen på nett er stor, kan det være lurt og tenke på alternative søkefraser som er mer spesifikke. Det er som regel vanskelig å få en god rangering for generiske søkefraser.

«Long tail keywords» brukes for å beskrive lengre søkefraser og søkeord som kombineres. Lange og spesifikke søkefraser har som regel mindre konkurranse og oppleves vel så relevante for brukeren.

Dinamo leverer mest på Østlandet. Da kan det være lurt å endre et av hovednøkkelordene til «digital markedsføring Oslo». Søkevolumet er mindre, men de som søker etter dette, er svært relevante å nå. Søkeordsanalysen bør stå sentralt i arbeidet med SEO fremover, for å øke rangeringen for dine søkeord i Google. Dette er et levende arbeid som hele tiden må foredles, der søkeordsanalysen er grunnlaget og strategien for hvilke søkeord du vil rangere for.

…..

Hvordan skrive godt for både søkemotor og leser?


Dinamo holder kurs i innholdsproduksjon og skriving, slik at du alltid kan sørge for at SEO er ivaretatt. Kurset tilpasses den enkelte virksomhet, og kan gjerne kombineres med en SEO-analyse av eksisterende nettsted. 

Ta kontakt om dette virker interessant!