Brukertesting

Ridderrennet gir alle, uansett funksjonsevne, mulighet til å delta

Ridderrennet er for alle – både på fjellet og på nettet. De har holdt på siden 1964 og nylig utviklet man en helt nytt visuell profil, nytt nettsted og markedsmateriell.

Egne brukere testet fra start til mål

Alt som ble designet og utviklet for Ridderrennet ble underveis testet av deres egne brukere. Design og utvikling ble selvfølgelig behørig sjekket av mot EUs nye Webdirektiv, men aller viktigst var det at reelle brukere med nedsatt funksjonsevne deltok aktivt i testingen – spesielt av den nye nettsiden.

Aktiv brukertesting måtte til for at ridderrennet.no skulle fungere godt for alle. Det er både utfordrende, nyttig og spennende når mennesker med ulike forutsetninger og behov tester.

Erfaringen viste at å planlegge godt for tilgjengelighet og brukervennlighet fra prosjektstart var den beste strategien for å få til et universelt utformet nettsted og tilsvarende designspråk. Man sparte mye tid og skapte gode løsninger når designere, utviklere og prosjektledere fikk erfare hvordan de med nedsatt funksjonsevne opplevde og brukte løsningene.

Ridderrennet skal være for alle, det skal internettet også.

Hvordan gjennomføre brukertesting?

Hvilke tester du bør gjennomføre, avhenger av hva som skal testes, tilgjengelige ressurser, disponibel tid og andre faktorer. Små og enkle tester kan ofte være den beste måten å avdekke problemer på. Test ofte og med flere personer, heller enn å sette av store budsjetter på omfattende og tidkrevende testing.

Brukere som benytter hjelpemidler må få teste med de samme hjelpemidlene som de bruker til vanlig. Det kan være utfordrende å sette opp en testmaskin som er identisk med maskinen brukeren har hjemme. Det gjelder blant annet tilpasninger av nettleser og/eller hjelpeprogrammer, innstillinger i talesyntese og profiler for talegjenkjenning.

Erna Solberg om effekten av Ridderrennet

Brukerens kompetanse i sentrum

For Ridderrennet var det designet og løsningene som skulle testes – ikke brukerne. Likevel erfarte vi at det var viktig å være oppmerksom på at noen hjelpemidler er avanserte og at for eksempel en nettside ikke vil oppleves som brukbar dersom brukeren ikke behersket hjelpemidlene. Hvis en nettside skal brukes med talegjenkjenning, må for eksempel brukeren kunne kommandoene for å velge lenker og knapper.

Det kan også være utfordrende å forstå hva som skjer eller ikke skjer i en brukertest når brukeren benytter hjelpemidler. Med en skjermleser er det for eksempel ikke mulig å se på skjermen hva brukeren gjør. Vi erfarte at å be brukerne vise og forklare oss hvordan det fungerte for dem var lærerikt og nyttig. Brukertestingen underveis ga mange viktige og nyttige innspill som bidro til det gode sluttresultatet – som vi er veldig stolte av

Det er i møte med andre du lærer om deg selv!

Dinamo har ikke bare laget nettsted med arrangementsbestilling og digitale møteplasser for Ridderennet, men også en helt ny visuell profil med et eget skriftspråk. Alt ble testet ut underveis av brukerne. Resultatet var at det i tillegg å fungere bra for dem, ga mange gode innspill som gjorde at vi er ekstra stolte av sluttresultatet.

5 om brukertesting

  • Etabler testgrupper med ulike forutsetninger
  • Start testingen tidlig
  • Test på brukers plattform og med reelle løsninger
  • Kjør mindre og hyppige tester
  • Forstå brukerens kompetanse