En kostnadseffektiv prosess som tar vare på kvaliteten

B – Behov

Prosessen starter med å definere målgrupper og deres behov. Det settes rammer for hva som skal utvikles og hvordan. Målet er få tilstrekkelig kunnskap til å kunne beskrive løsningen best mulig.

Basert på brukernes behov ser vi hva slags innhold og funksjonalitet løsningen må ha. Dette beskrives i et overordnet dokument, gjerne som et tankekart.

I denne fasen utformes det også en oversikt over hva slags innhold som må innhentes og eventuelt utformes. Fasen avsluttes med godkjenning av planer for videre arbeid.

A – Arkitektur

Nå vet vi hva som skal lages, vi skisser opp forslag til design og informasjonsarkitektur som inkluderer hvordan løsning skal bygges og hvilke funksjoner som skal være hvor.

Vi tar frem eksempelsider med byggeklosser som kan gjenbrukes på tvers, noe som gir fleksibilitet når det gjelder sammensetning og oppbygging.

Live testløsning settes opp på driftsserver. Fasen avsluttes med godkjenning av design, arkitektur og det legges planer for fremskaffing og publisering av innhold.

R – Realisering

Nå foreligger design, arkitektur, og mye innhold. Dette innlemmes i løsningen som tilpasses innholdet, ikke omvendt. Malsider bygges med utgangspunkt for best mulig brukeropplevelse.

Det testes for ulike skjermflater, nettlesere og sikkerhet. Det tas hensyn personvern, SEO og universell utforming. Eventuelle integrasjoner settes opp og testes.

Når innhold er publisert gis det tilgang og opplæring. Vi tester og eventuelle forbedringer gjøres.

E – Evaluering

Vi setter opp domener, statistikk og lanserer. Ved å bruke mindre tid og ressurser til planlegging, analyse, spesifisering og detaljert design oppnår man å få løsningene raskere og rimeligere ut i markedet.

Bare Digital tror på å teste ut løsningene live gjennom å lansere raskt og hente inn feedback fra virkelige brukere, og så heller kontinuerlig endre og forbedre.

Derfor kaller vi prosessen for Launch and learn!

Bare Digital gjør prosessen kort, men god

Launch and learn!

Gode resultater er alltid viktig, de kan oppnås ved å bruke mindre ressurser og samtidig løse oppgavene smart. Bare Digitals enkle og korte prosess tar vare på kvaliteten, men er også rask og effektiv.


La brukerne bestemme!

Vi tror på å ta frem løsningene raskt og lansere dem for utvalgte målgrupper. Bruk og handling viser om vi har truffet bra og hva som kan bli bedre, vi forbedrer hele tiden!

— Bjørn Tore Stig, rådgiver i Bare Digital