Du skal kun velge oss om du liker vårt «manifest»

Hvem vi er og hva vi tror på

For det er mye som kan sies, ikke alt er like viktig. Les det du finner interessant og relevant.

Nettverk og samarbeid

Bare Digital er mer som et nettverk, enn en tradisjonell bedrift. Vi tar frem gode og moderne løsninger som leverer på dagens krav til regler, design og teknologi. Vi gjør alt digitalt, raskt og effektivt.

Relevante tjenester

Vi tilbyr tjenester for å gjøre de digitale løsningene enda bedre. Alt fra å definere brukere og deres behov, til design og teknologivalg til innkjøp, prosjektledelse og gjennomføring.

Smarte kunder

De som ikke vil bruke ressurser på lange utredninger, men likefullt ønsker å bli forstått og sett. Vi leverer funksjonelle løsninger som har som mål å skape resultater.

Erfaring og kunnskap

Vi som står bak Bare Digital har mer 30 års erfaring med rådgivning, design og utvikling av digitale løsninger. Det har blitt mer enn 200 prosjekter som har gitt bred og dyp kompetanse og kunnskap.

God forretningsforståelse

Alt som kan digitaliseres og endres, blir bedre og mer effektivt når det blir gjort riktig. Man må forstå sine målgrupper, deres behov og hvordan verdier skapes..

Brukerstyrt innovasjon

For å få opp gode løsninger må man vi involvere brukerne. Det er de som vet best hva som er viktig for dem. Vi tror på å teste reelle løsninger og tilpasse fra responsen vi får.

Dette kan Bare Digital

Samarbeid, erfaring og smarte løsninger

Ved å bruke sunn fornuft, tenke nytt og gjøre det vi tenker, skaper vi gode løsninger. Bare Digital er et rendyrket og heldigitalt konsept, for vi leverer bare digitale løsninger og jobber nesten bare digitalt. Smart og effektivt.


Etter snart 30 år og flere hundre digitale prosjekter fikk jeg ideen, helt enkelt – Bare Digital.

— Bjørn Tore Stig, idehaver og leder