Om BARE…

Ved å bruke sunn fornuft, tenke nytt og gjøre det vi tenker, kan vi gjøre ting enklere og mer effektivt. BARE Digital er et rendyrket og annerledes konsept, vi leverer bare digitale løsninger og jobber bare digitalt. Enkelt og effektivt.

Kort om oss


BARE Digital er etablert av en liten, men erfaren gruppe mennesker. Det er mer som et nettverk, enn en tradisjonell bedrift med ansatte og kontorleie. Vi tar frem gode og moderne løsninger som leverer på dagens krav til regler, design og teknologi.

Men vi gjør det uten lisenser og langdryge prosesser. Vi gjør alt digitalt, raskt og effektivt. Og siden vi nesten ikke har faste kostnader blir også prosjektene svært gunstige i pris.

Kort om deg

Du vil bi funnet på nett, ha et godt nettsted og ta vare på de som kjenner deg. Du vil ha dine budskap godt kommunisert og løsninger som er tilpasset deres behov.

Du trenger ikke hjelp til lange utredninger, men ønsker å bli forstått og sett. Du trenger et sett med digitale byggeklosser med relevante komponenter. Og du vil ikke bli bundet av systemer og leverandører som koster mer enn det smaker.


Erfaring og kunnskap

Vi som står bak BARE Digital har mer 30 års erfaring med rådgivning, design og utvikling av digitale løsninger. Det har blitt mer enn 200 prosjekter som har gitt bred og dyp kompetanse og kunnskap.

Vi bruker erfaringen til tenker mye på hva de neste årene vil bringe, og lærer noe nytt hver dag.

Relevante tjenester

BARE Digital tilbyr tjenester for å gjøre de digitale løsningene enda bedre. Alt fra å definere brukere og deres behov, til design og teknologivalg til innkjøp, prosjektledelse og gjennomføring.

Vi har erfaring på en rekke områder som kan komme til nytte.

Forstå målgruppene

Alt som kan digitaliseres og endres, blir bedre og mer effektivt når det blir gjort riktig. Men det holder ikke å kunne mye om markedsføring, design og teknologi.

Man må forstå sine målgrupper, deres behov og hvordan verdier skapes i ulike bransjer. Her er noen utvalgte bransjer BARE Digital har god erfaring med.

Innovativt og brukerstyrt

For å få opp gode løsninger må man vi involvere brukerne . Det er de som vet best hva som er nyttig for dem. Vi tror på å teste reelle løsninger og se hvordan ordentlige brukere responderer.

BARE Digital tror på løpende innovasjon gjennom kontinuerlig forbedring. Vi tror på gode kontekstuelle opplevelser, der brukeren med utgangspunkt i sine konkrete behov får svar raskest og best mulig.

Vi tror på frihet, åpenhet, nysgjerrighet og kreativitet, da kommer ofte de gode ideene.