Nyhetsbrev koster relativt lite, men brukt riktig kan de være til stor nytte. Det er enkelt å måle effekten; hvor mange åpner, hvor lang er lesetiden, hvem klikker på lenkene, hvor mange kommer i retur. Nyhetsbrev bidrar til å holde dere synlige og de bidrar ofte til aktivitet.

«Nyhetsbrev, kanskje det det viktigste brevet du sender»


Smart bruk av nyhetsbrev

Det koster ikke så mye å sende en epost i ny og ne

Å sette opp et nyhetsbrev handler mest om innhold og mål med hvem man skal nå. Her er noe å tenke på.

Launch and learn

Nyhetsbrevet settes opp i tråd med vår enkle men gode prosess. Vi definerer behovene, skisser arkitekturen, realiserer løsningen og evaluerer resultatet.

Dialog med bruker

Bruker kan melde seg på via nettstedet, og eventuelt avregistrere seg i nyhetsbrevet. I den forbindelse godkjenner de retningslinjer for personvern.

Innhold

Det vanlige er at vi setter opp en seksjon på nettstedet med artikler. Det er disse man peker til fra nyhetsbrevet, på det viset får vi brukerne inn på nettstedet.

Markedsføring

Det er essensielt at nyhetsbrevet markedsføres, gjerne av ansatte til sine kontakter, i sosiale media og ikke minst på nettstedet.

Analyse

Mailchimp har en god statistikk som viser live hvor mange som åpner nyhetsbrevet og klikker seg videre til nettstedet eller andre steder.

Retainer

BARE Digital kan tilby faste opplegg hvor vi hvor vi tar ansvar for å produsere artikler og sette opp og sende ut nyhetsbrev på vegne av deg som kunde.

7 tips for å lykkes med nyhetsbrev:

  • Definer målgruppen din: Forstå hvem mottakerne er, tilpass til dem.
  • Hold det kort og konsist: Folk har begrenset tid.
  • Ha en klar og tydelig melding: Sørg for at budskapet er lett å forstå.
  • Tilby verdi: Nyhetsbrev leses om man lære noe nytt eller får en verdi.
  • Bruk en fengende overskrift: Få oppmerksomhet i mailboksen.
  • Bruk bilder og video: Det gjør innholdet mer visuelt og tiltalende.
  • Send ut nyhetsbrevet jevnlig: Bygge leserskare og engasjement.
  • Evaluer resultatene: Bruk det du lærer til å gjøre forbedringer og tilpasse nye nyhetsbrev.

Med vennlig hilsen

oss i Bare Digital