Et godt nettsted må oppfattes som relevant hos de ulike målgruppene og de forventningene de har når de besøker det. Vi designer utfra målgruppenes behov, optimalisert innhold, god begrepsbruk og intuitiv navigasjon.

“Wordpress er verdens klart ledende CMS, ikke uten grunn”


Effektivt og smart

Brukervennlig design, smart teknologi og godt innhold.

Et godt nettsted må oppfattes som relevant hos de ulike målgruppene og de forventningene de har utfra sitt ståsted. Dette krever solid forståelse for målgruppenes behov, søkemotoroptimalisert innhold, god begrepsbruk og intuitiv navigasjon.

Nettstedet settes opp i tråd med vår enkle men gode prosess. Vi definerer behovene, skisser arkitekturen, realiserer løsningen og evaluerer resultatet.

Nettstedet designes basert på deres visuelle identitet (eller vi tar den frem). Brukerens kontekst er sentrum og vi desginet tilpasses innholdet.

Nettstedet settes opp med WordPress. Bare Digital har sin «versjon» som gir oss muligheten til sette opp brukervennlige nettsteder uten mye kode.

Et bilde sier mer enn tusen ord, en video kan fortelle en historie, en illustrasjon kan formidle en følelse. Vi bidrar gjerne både med utforming og publisering.

Når løsningen er ferdig utviklet, kvalitetssikret og testet av gis det opplæring og tilgang til systemet for å teste og gjøre seg kjent med dette.

Alt er visuelt, basert på blokker og veldig enkelt å vedlikeholde.

Drift og support tilbys til alle våre kunder, ingen andre. Det inngås en egen rammeavtale som inkluderer drift, support, vedlikehold, oppdateringer og databehandling.

Vi tilbyr gjerne løpende analyse og kontinuerlige forbedringer.

Bruk ikke mer enn du må

Alt handler om erfaring og å utnytte mulighetene best mulig

Bare Digital leverer lisensfrie løsninger med enkel administrasjon, responsivt og brukervennlig design og gjerne nøkkelferdig med innhold.