Brukeren i fokus

Godt innhold er kanskje den viktigste suksessfaktoren for en god digital løsning, men altfor ofte også den som er minst prioritert. BARE Digital har fokus på at det er relevante og interessante temaer, godt skrevne artikler, gode videoer og engasjerende grafikk. Her er noen tips:

Tekst

Brukere på digitale flater er utålmodige og vil raskt ha svar på det de er ute etter. Tekst bør være direkte, kortfattet, og gjerne uten adjektiver.

Få frem det viktigste først og man kan gjerne bruke punktlister, som her:

 • det viktigste først
 • korte setninger, ord, avsnitt
 • et tema per avsnitt
 • halver gjerne tekst
 • enkle ord og uttrykk
 • objektivt språk, ikke adjektiver
 • bruk fremhevet tekst
 • entydelige overskrifter
 • søkemotorvennlig

Foto og video

Et bilde sier mer enn tusen ord, en video kan fortelle en historie, en illustrasjon kan formidle en følelse. Vi oppfatter og husker visuelt innhold mye raskere og bedre enn tekst, fordi det engasjerer oss.

Digitale løsninger er i utgangspunktet nokså like, om man ser bort fra visuelt innhold. Derfor er dette svært viktig både for å bygge identitet, men også kommunisere. Tenk bare på hva du selv fester deg ved på nettet eller i en nyhetsbrev.

BARE Digital legger stor vekt på foto og video, og bistår gjerne i å ta frem dette, eller gi råd om hvordan det kan gjøres.

Design

Et nettsted eller et nyhetsbrev trenger et godt design, og selvfølgelig tilpasser vi det med farger, fonter og logoer. Men god digital brukeropplevelse handler vel så mye om på følge noen enkle prinsipper for god interaksjon med brukeren, vi har listet opp 10 ting å huske på her:

 • Tenk kontekstuelt
 • Rask vei til mål
 • Få valg
 • Kjent oppsett
 • Enkel navigasjon
 • Unngå blindveier
 • Begrenset innhold
 • Løpende respons
 • La meg handle
 • Og, en god visuell opplevelse

Kunstig intelligens

Spørsmål til Chat GPT: kan bruke AI til å skrive tekst om temaer på en nettside

Svar fra Char GPT (halvert): Selvfølgelig, jeg kan hjelpe med å generere tekst om temaer på en nettside. Alt jeg trenger er informasjon om hva slags innhold du ønsker på nettsiden din. Basert på dette kan jeg hjelpe deg med å generere tekst som passer til formålet.

BARE Digital tror ikke nettsteder populert med tekst utformet av roboter alene. Men vi bruker gjerne ulike typer hjelpemidler for å hente frem relevant innhold.