Gi meg det jeg vil ha!

Godt innhold skal både fenge og fange

Brukere på digitale flater er utålmodige og vil raskt ha svar på det de er ute etter. Si hva du vil si og gjør det du sier. Snakk ikke unødig om deg selv. Målet er å fange brukerens oppmerksomhet (og kanskje lommebok).

Godt sagt er godt gjort

Tekst bør være direkte, kortfattet, og gjerne uten adjektiver. Få frem det viktigste først, og man kan gjerne bruke punktlister, som her:

  • korte setninger, ord, avsnitt
  • et tema per avsnitt
  • halver gjerne tekst 
  • enkle ord og uttrykk
  • objektivt språk, ikke adjektiver
  • bruk fremhevet tekst 
  • tydelige overskrifter
  • søkemotorvennlig

Et bilde sier mer enn tusen tegn

En video kan fortelle en historie, en illustrasjon kan formidle en følelse. Vi oppfatter og husker visuelt innhold mye raskere og bedre enn tekst, fordi det engasjerer hjernen.

Digitale løsninger er i utgangspunktet nokså like, om man ser bort fra innholdet. Derfor er dette svært viktig både for å bygge identitet, men også kommunisere. Tenk bare på hva du selv fester deg ved på nettet eller i en nyhetsbrev.

Trenger man si mer…

Fokuser alltid på de du snakker til

Brukeren kjøper gjerne, bare selgeren er god nok

Godt innhold er kanskje den viktigste suksessfaktoren for at god digital løsning skal selge, men ofte er innholdet og salgsfokuset minst prioritert. Bare Digital er opptatt av at løsningene fylles med relevant og godt skrevet tekst, gode bilder, videoer og engasjerende grafikk.


Salg kan kjøpes!

Uansett om du driver med meninger, kunnskap, løsninger eller produkter – så handler det alltid om å selge, enklest og best mulig!

— Bjørn Tore Stig, rådgiver i Bare Digital

Kunstig intelligens og andre «mystiske» ressurser

AI kan skape gull av gubber!

Fremtidens løsninger er her i dag. Vi kan hente innhold, kunnskap, illustrasjoner og bilder fra mange ulike kilder, ofte til svært lave kostnader. Vi gjorde en enkel test:

Spørsmål til Chat GPT: kan bruke AI til å skrive tekst om temaer på en nettside

Svar fra Char GPT (halvert): Selvfølgelig, jeg kan hjelpe med å generere tekst om temaer på en nettside. Alt jeg trenger er informasjon om hva slags innhold du ønsker på nettsiden din. Basert på dette kan jeg hjelpe deg med å generere tekst som passer til formålet. 

Bare Digital tror ikke kommunikasjon bygget med innhold fra digitale roboter alene er den beste løsningen. Men vi anbefaler gjerne ulike typer hjelpemidler, brukt riktig kan det ha høy verdi.

3 råd på veien…

1

Ikke deg selv

Bygg egenart gjennom godt design, fargebruk, skrifttyper et godt navn og en tydelig posisjon. Husk på hvem du er til for.

2

Tenk kontekst

Nesten alle kommer fordi de har et grunn til det, et behov de vil ha dekket. Sørg for at de får det er ute etter, uten omveier.

3

Kall til handling

Når du først har fisken på kroken må du få den opp, tilberedt og servert. På engelsk sier man; Call to action!