Solid erfaring

Bare Digital har nærmere 150 relevante referanser fra en rekke bransjer, god fornyelse. NB! Krever innlogging.

Bank, finans og forsikring

Virksomheter som utvikler og leverer tjenester innen finansielle næringer. Referanser

Bygg og eiendom

Fra rene konsulenter til større aktører i bygg- og anleggsbransjen. Referanser

Teknologi og digitalisering

Konsulentvirksomheter, men også andre som fokuserer på digitale tjenester og løsninger. Referanser

Handel og produkt

Alt fra enkeltstående, kjeder og større virksomheter, til rene e-handelsaktører. Referanser

Helse og utdanning

Omfatter både skoler og ulike fagmiljøer innen helse og kompetanseheving. Referanser

Idrett og aktivitet

Fra større organisasjoner til digitale konsepter og løsninger for fysisk aktivitet. Referanser

Rådgivning og tjenester

Fra rådgivende fagmiljøer til de som tilbyr ulike former for tjenester. Referanser

Kultur og livssyn – Kunst, kultur, skole og utdanning og ulike livssynsaktører med klare verdisett. Referanser

Media og kommunikasjon

Utvikling av medieplattformer og bistand til større mediaaktører. Referanser

Offentlig og organisasjon

Større virksomheter, stiftelser og andre med viktige oppgaver i samfunnet. Referanser

Reiseliv og servering

Fra tilbydere og destinasjoner til kommersielle operatører, byråer og media. Referanser

Transport og framkommelighet

Ulike former for virksomheter innen transport og framkommelighet. Referanser

30 års erfaring kommer til nytte

Vi lever av det vi lærer

Alt som kan digitaliseres og endres, blir bedre og mer effektivt når det blir gjort riktig. Men det holder ikke å kunne teorier om markedsføring, design og teknologi. Man må ha erfaring og bruke den riktig. Bli gjerne med på en reise i tid.


Erfaring er livets skole

Det handler om å velge riktige verktøy, forstå målgrupper, deres behov og hvordan verdier skapes i ulike bransjer. Slikt kommer av erfaring.

— Bjørn Tore Stig, rådgiver i Bare Digital

Tre utvalgte referanser

Her er tre svært ulike aktører. De viser mangfold i design og løsningsvalg, alle prosjektene har bidratt til gode resultater.

De Lilla

Fra en i mengden til ledende innen oppussing. Vi har pusset opp De Lilla med design og digitale løsninger.

Kistefos

Bærekraftig utvikling basert på norske tradisjoner. Vi har designet og utviklet digitale konsepter og løsninger.

S-room

Løsninger for digitale møter slik de bør være. Bare Digital har stått for alt fra design og innhold, til digitale løsninger.