Fra vannkraft til digital kraft

Skaper kraft av kultur og tradisjoner

En sterk sjel i det norske investeringsmarkedet

En positiv twist i finansbransjen

Kistefos´ hovedmål er å skape verdier gjennom aktivt eierskap på bakgrunn av innflytelsesrike eierandeler, styrerepresentasjon og sterkt fokus på operasjonelle og strategiske aktiviteter.


Kistefos har et erfarent team og en sterk eier. En liten bedriftssjel i en solid bedriftskropp som fanger muligheter og tar raske beslutninger.

Kistefos’ portefølje spenner fra startups til modne selskaper, med mål om å skape balanse mellom investeringer og tidligfase med høyt potensial.

Digital integrert plattform

Godt design og tydelig navigasjon

Nettstedet ble designet med utgangspunkt i Kistefos sin spennende historie tilbake til da verdier ble skapt av naturkrefter som vann og tømmer. Målgruppene er nokså snevre og design, farger og fonter uttrykket skulle støtte opp om at Kistefos er en solid og seriøs partner.


Arbeidet med design og innhold var vel så viktig og avgjørende som oppsettet av den tekniske løsningen.

— Bjørn Tore Stig, Rådgiver

Kikke nærmere?

Kistefos.no virker best i en nettleser som er koblet til internettet. Om du har tid og lyst, ta gjerne en kikk