Fra en i mengden til markedsleder

4 ganger gaselle og enorm vekst

Fra en i mengden til å bli husket

Klar strategi, nytt navn og unik identitet

Håndverk 1000 var en av mange, eierne så at det var et hull i markedet. En aktør med en unik identitet og et leveransekonsept

Man ønsket å bygge et brand «uten» penger. Finne en måte stikke seg ut på, bli synlig og husket. Skape noe folk husket og snakket om, og ikke minst bli synlig i bybildet.

Videre var planan å sikre og forsterke omdømmet gjennom kvalitetsleveranser i alle ledd, fra befaring og kontrakt til oppstart og gjennomføring.


Kundene ville ha ferdige løsninger og forholde seg til. En leverandør, gode avtaler og ryddig prosjektledelse.

Tid og kvalitet var vel så viktig som lave priser. Mange ville ha trygghet og gode garantier.

Gaselle

4 år på rad

Fra starten i 2016 til 2019 var De Lilla Gasellebedrift 4 år på rad.

Doblet

omsetning hvert år

I 4 år på faktisk. I dag er de markedsleder i Oslo-regionen

Triplet

på en måned

Navneendringen gjorde at antall henvendelser tredoblet seg på en måned.

Unikt navn, farge og identitet

Godt utført oppussing av hele bedriften

De ble arbeidet med ulike retninger og kommunikasjonskonsepter, hvor håndverkerne også var involvert for å sikre forankring og eierskap.

Valget falt på et retro-moderne utrykk med vekt på å appellere til kvinner (som er hovedbeslutningstakere ved oppussingsprosjekter).

Fargen er selvfølgelig helt sentral, men også navnet skulle ha stor grad av lesbarhet og være enkelt å kjenne igjen.

Flatene ble konkretisert til 2 hoveddimensjoner:

  • Svært synlige biler og ansatte
  • God nettløsning med spesielt vekt på søk, respons og mobiltilpasning

De Lilla hadde en klar visjon og et tydelig mål, men aller mest hadde de mot. Det gav oss muligheten til å skape en unik merkevare.

— Bjørn Tore Stig, rådgiver for De Lilla

Digitale kundereiser i sosiale media og på nettside, med fokus på gode brukeropplevelser, kontekstuelt design og call to action.