World Event

Design og utvikling av nettplattform og billettsystem til VM. 2009 – 2011.