Morgendagens reisebyrå, felles digital plattform, mobilt, brukerstyrt. Digitale strategier. 1996 – 2000.