Morgendagens eiendomsmegler, effektivisering og forenkling. Navn, identitet, digitale løsninger. 1999 – 2002.