Relevante tjenester

BARE Digital tilbyr også tjenester for å gjøre de digitale løsningene bedre. Alt fra å definere brukere og deres behov, til design og teknologivalg til innkjøp, prosjektledelse og gjennomføring. Under er kort beskrevet hva vi har erfaring med og kan tilby.

Digital rådgivning – Rådgivning knyttet til kommunikasjon, forretningsutvikling og digitalisering. Bistå i å treffe riktige valg i forhold til digitale plattformer, løsningsvalg, integrasjon og drift.

Prosjektledelse og innkjøp – Alt fra organisering og teknologi til innkjøp og leveranser. Lede og utvikle, aktiviteter, forankring, økonomi og fremdrift i digitale prosjekter.

Merkevare – Prosesser knyttet til identitet og merkevare. Posisjonering og merkevarestrategi.

Markedsføring – Markedsføringsstrategi, planer og gjennomføring av aktiviteter. Oppsett av nyhetsbrev, og markedsundersøkelser.

Navn/slagord – Utforming av kreative ideer, budskap, navn, slagord og domenenavn.

Kommunikasjon – Kommunikasjonsstrategi og kampanjer, ideer, budskap og konsepter. Utforming av konkurrentanalyse og mål posisjonstrategier.

Informasjonsdesign – Utvikle gode konsepter, planer og skisser for hvordan løsninger bør struktureres, inkludert trådskisser og kjernesider. Kundereiser, brukerscenarier og alle former for designrådgivning.

E-handel – Markedsføring, kundedialog, kjøpsprosesser, samhandling, integrasjon, logistikk og betaling.

Integrasjon – Dialog, integrasjon og samhandling med andre løsninger og systemer.

Teknisk løsning – Strategi, design og utvikling av nettsted, og /eller digital applikasjon. Oppsett av enkle nettsteder (som dette), inkludert innhold og design.

Bli funnet på internett

Du vil at dine målgrupper skal finne deg raskt og enkelt i søkemotorene.

Ha et godt nettsted

Du trenger et nettsted som gir besøkende det de er ute etter.

Send ut nyhetsbrev

Den beste måten å holde kontakt med dine målgrupper.