Flere opplæringsprogram i bruk av Internett. CD Rom og multimedia. 1996 – 1998.