Stor norsk arbeidstakerorganisasjon. Digital plattform for markedsføring, læring og kommunikasjon. 2008 – 2011.