Konsept for markedsføring av unike opplevelser. Nerttløsning. 2008 – 2014.