Internasjonal nettløsning for logistikk og betalingsaktør i dagligvarebransjen. 2021 – 2022