Morgendagens bank på mobil, konseptualisert og visualisert. 1998 – 2000.