Sparebank1 Forsikring

Forsikret og fornøyd! Slagord, kampanjer og kommunikasjon. 2007 – 2009.