Fra internt fokus til fremtidens konsulentselskap for morgendagens byggeprosjekter. Navn, identitet og nettsted. 2016 – 2020.