Saga Solreiser

Effektivisering og forbedring av kundedialog og prosesser. 1997 – 1999.