Diverse bistand til flere nettressurser, blant annet Snakkemedbarn.no, Utveier, Psykososial beredskap og flere. 2019 – 2023.