Stort engasjement for førstehjelp og frivillige i Norge. Digitale strategier og konsepter. 2018 – 2020.