Realkapital Investor

Innovativt investeringsselskap i eiendomsbransjen. Identitet og digitale løsninger. 2017 – 2021.