,

Oslo Metropolitan Area (OMA)

OMA arbeider for god byutvikling for beboere, nærlingsliv og utbyggerne. Digital strategi og nettsted. 2019 – 2021.