Konsept og system for automatisert trafikkinformasjon. 2014 – 2017.