CRM aktør, forbedring av kommunikasjon og grensesnitt. 2007 – 2009.