Etablering av stiftelse for eiere og brukere av bevaringsverdige kulturminner. Olavsrosa. 1991 – 1995.