Fremtidens messekonsept definert før man etablerte seg på Lillestrøm. 1999 – 2001.