Norges Kreative Fagskole

Utvikling og gjennomføring av kurs og opplæring i digitalisering. 2008 – 2011.