Smarte formidlingsløsninger av faglig innhold for forskning innen utdanning. 2012 – 2016.