Leting – utbygging – produksjon. Innovativt oljeselskap også digitalt. 2011 – 2017.