Kunstporten

Formidling av kunst og opplevelser til barn, på deres premisser. Munch, Henie-Onstad, Astrup Fearnley og 3 andre. 2013 – 2018.