Livsbok. Digital kommunikasjonsløsning for de som er på den siste reisen. 2009 – 2011.