,

Komponenter, sett opp systemer raskt

Funksjonelle komponenenter

BARE Digital arbeider med partnere som har prototyper som inneholder allerede alt hva et fullverdig produksjonssystem trenger; automatisk deploy til AWS inkludert driftssystem med automatisk skalering opp og ned, automatisk versjonering via github, rollebasert tilgangskontroll, logging, overvåkning og alarmering, sikkerhetssertifikater og 24/7 oppetidsgaranti.

Prosess

Funksjonelle komponenter

Systemet inkluderer ferdige komponenter for:

  • visuelt grensesnitt, datalister, forms, grids, etc.
  • databaseadministrasjon 
  • email integrasjon
  • SMS integrasjon 
  • språkuavhengighet
  • versjonskontroll integrert med GitHub
  • deployment til AWS for produksjonssetting, med automatisk skalering
  • import/eksport på til/fra CSV, Excel og PDF
  • rollebasert tilgangskontroll

Plattform

Plattformen er først og fremst et RAD-verktøy (Rapid Application Development) for å lage prototyper i løpet av timer.  Det dekker alt fra no-code development, til low-code development til full code development. 

Ulike former for utvikling

Plattformen tilbyr alt fra No-Code development, til Low-Code development til Full-Code development, hvilket gir mulighet til å lage systemer basert på standardkomponenter uten programmering, men også mulighet til å programmere spesiell funksjonalitet helt fra grunnen.

Drift og support

Løsninger pakkes inn i et driftsmiljø hvor sikkerhet, driftssikkerhet og skalerbarhet tilbys uten kompromisser.  Drift og support tilbys som et gjennom egen drifts- og vedlikeholdsavtale (SLA), og er outsourcet til Mailchimp.com.

Bli funnet på internett

Du vil at folk skal finne deg raskt og enkelt i søkemotorene.

Ha et godt nettsted

Du trenger et nettsted som gir besøkende det de er ute etter.

Send ut nyhetsbrev

Den beste måten å holde kontakt med dine målgrupper.