Effektive nyhetsbrev

Nyhetsbrev koster relativt lite, men brukt riktig kan de være til stor nytte. Det er enkelt å måle effekten; hvor mange åpner, hvor lang er lesetiden, hvem klikker på lenkene, hvor mange kommer i retur. Nyhetsbrev bidrar til å holde dere synlige og de bidrar ofte til aktivitet.

Prosess

Brukerdialog

Bruker kan melde seg på via nettstedet, og eventuelt avregistrere seg i nyhetsbrevet. I den forbindelse godkjenner de retningslinjer for personvern.

Innhold

Det vanlige er at vi setter opp en seksjon på nettstedet med artikler. Det er disse man peker til fra nyhetsbrevet, på det viset får vi brukerne inn på nettstedet.

Markedsføring

Det er essensielt at nyhetsbrevet markedsføres, gjerne av ansatte til sine kontakter, i sosiale media og ikke minst på nettstedet.

Mailchimp

Det settes opp en konto hos Mailchimp som innlemmes med løsningen. Det utvikles maler for nyhetsbrev tilpasset som hentes fra webdesignet.

Statistikk

Mailchimp har en god statistikk som viser live hvor mange som åpner nyhetsbrevet og klikker seg videre til nettstedet eller andre steder.

Retainer

BARE Digital kan tilby faste opplegg hvor vi hvor vi tar ansvar for å produsere artikler og sette opp og sende ut nyhetsbrev på vegne av deg som kunde.

Drift og support

Drift og support tilbys som et gjennom egen drifts- og vedlikeholdsavtale (SLA), og selve den tekniske løsningen er outsourcet til Mailchimp.com.

Her er noen gode tips til å lykkes godt med nyhetsbrev:

  • Definer målgruppen din: Forstå hvem mottakerne er, tilpass til dem.
  • Hold det kort og konsist: Folk har begrenset tid.
  • Ha en klar og tydelig melding: Sørg for at budskapet er lett å forstå.
  • Tilby verdi: Nyhetsbrev leses om man lære noe nytt eller får en verdi.
  • Bruk en fengende overskrift: Få oppmerksomhet i mailboksen.
  • Bruk bilder og video: Det gjør innholdet mer visuelt og tiltalende.
  • Send ut nyhetsbrevet jevnlig: Bygge leserskare og engasjement.
  • Evaluer resultatene: Bruk det du lærer til å gjøre forbedringer og tilpasse nye nyhetsbrev.

Andre digitale muligheter

Analyse av nettsted

Du vil at dine målgrupper skal finne deg raskt og enkelt i søkemotorene.

Sosiale media

Du vil bygge merkevare og pleie kontakter gjennom sosiale media.

Bli funnet på internett

Du vil at folk skal finne deg raskt og enkelt i søkemotorene.