I have a dream! Nytt institutt for fred, kommunikasjon og markedsføring. MLK. 2017 – 2021.