Privat barnehagekjede, digitalisering, effektivisering og forbedringer. 2012 – 2015.