Strategisk konsept for digitalisering av tjenester på den siste reisen. 2016.