Strategisk bistand og gjennomføring av BIT-programmet reiseliv. 2002 – 2005.