Aktiv og Frisk! Konsept for opplæring av sykehusansatte. 2007 – 2009.