Fruktbare Hardanger! Utvikling av merkevare, slagord og digitale plattformer. 2002 – 2006.