Utvikling av fullverdig strømmeplattform for hele topphåndballen. 2016 – 2021.