Løsning for formidling av matkultur for barn i Oslo. 2007 – 2011.