Strategi, grunnlag og etablering av Finn Reise. 2003 – 2006.