Strategi og konsept for digitalisering, og konkrete løsninger. 2003 – 2005.