Navn og realisering. Digitalt miljø med fokus på kommunikasjon og brukeropplevelse. 2017 – 2019.