Ide, med navn og strategi og løsninger til nytt konsept for bildeling i Norge. 2013 – 2016.