Ide til navn, kulturkonsept og nettverk, for småskala artister. 2007 – 2009.